Ден на здравословното хранене“Избери ябълка вместо чипс“

На 25.10.2019 г. учениците от СУ „Свети Климент Охридски“ отбелязаха Ден на здравословното хранене с мотото „Избери ябълка вместо чипс“. В едно различно междучасие учениците сътвориха празник с песни и послания, представиха своите проекти за важността на здравословното хранене, както и изработено чудовище, което символизира вредата от нездравословните. Превантивните дейности станаха реалност с подкрепата и съдействието на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на на малолетни и непълнолетни, като доставиха за всяко дете ябълка.