Ден на народните будители

Днес, 31.10.2019 година, в навечерието на 1 ноември Ден на народните будители, учениците от Средно училище „Свети Климент Охридски“ сътвориха истински празник на историята и нестихващата жажда за учене. Седмокласниците се впуснаха в състезателно приключение, в което показаха своите знания за българските будители и благодариха днес на своите учители. Учениците получиха разделители за книги, които бяха подсигурени от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Гости на празника бяха представители на РК „Васил Левски“ при НД „Традиция“, които се преоблякоха като хайдути и четници.