Ден на толерантността

Днес учениците от СУ „Свети Климент Охридски“ отбелязаха предстоящия Ден на толерантността. Този де на доброта се чества всяка година на 16 ноември. Учениците от СУ „Свети Климент Охридски“ припомниха колко е важно да признаем и приемем различията си, чрез които се обогатяваме. Припомниха в песни и стихове колко са важни границите на търпението, уважението и човечността. С призив повториха непреходните добродетели, заради, които имаме право да се наричаме човеци:

 1. Честност;
 2. Искреност;
 3. Съвест / почтеност;
 4. Търсене на знание / любознателност;
 5. Оптимизъм / прекрасен живот;
 6. Правилно използване на времето;
 7. Постоянство;
 8. Даване;
 9. Благодарност / най – ценните неща в живота са без пари;
 10. Самостоятелност;
 11. Кураж да започнеш и увереност да завършиш;
 12. Удовлетвореност – да помислиш за последиците;
 13. Търпение;
 14. Да признаеш, че бъркаш;
 15. Себеприемане / да си в мир със себе си;
 16. Знанието, че щастието понякога е като летния дъжд;
 17. Щедрост;
 18. Милосърдие;
 19. Доброта;
 20. Отдаденост;
 21. Лоялност;
 22. Да ценим другите;
 23. Загриженост

Празникът се реализира със съдействието на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, като част о предвидени превантивни дейности.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA