Важно! Заповед за преустановяване на присъствени учебни занятия.