Важно! Времево разписание на часовете за начален етап (I-IV клас) по време на ОРЕС.