Заповед на министъра на МОН за преминаване на обучение от разстояние в електронна среда