Заповед на директора за удължаване обучението на учениците от 5-12 кл от разстояние в електорнна среда.