Заповед на директора за присъствени учебни занятия