Заповед на министъра на здравеопазването относно присъствени учебни занятия за 5.-12. клас.