Заповед на министъра на здравеопазването – график присъствено учебни занятия