Заповед РЗИ -ЛОВЕЧ преустановяване присъствени учебни занятия от 17.03 до 02.04 (включително)