Заповед на министъра на здравеопазването за въвеждане на следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г.

Заповед на министъра на здравеопазванет