РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА 1 КЛАС

Родителска среща за първи клас ще се проведе на 31.08.2023 г. от 17.30 ч. в стая 105.