Клуб „Православно християнче“

Клуб „Православно християнче“ съществува трета година. От първи клас учениците се възпитават в християнски добродетели, чрез изучаване на библейския сюжет.

Изработените диппянки по тема „Сътворението на света“, илюстрации по библейски притчи, изработване на дрешката на Йосиф, са все практически занятия, целящи да се възприеме и запомни по – лесно словото.

В дневници се вписват различните теми. Целта е да се достигне до извода, че доброто и любовта побеждават злото.

СУ „Св. Климент Охридски“ – Ловеч

III б клас – кл. р-л  Н. Хумбаджиева