История

История на СОУ „Свети Климент Охридски“ – Ловеч

Началото е поставено в далечната 1889 година, когато на 4 април с Протокол №11 Ловешкия общински съвет взима решение да се построи училищна сграда за начално училище.
През учебната 1893/1894 година новопостроеното в града училище отваря за първи път вратите си, за да приеме ученици от първо до четвърто отделение. Отначало то е известно като „Новото”. Ръководството на училището е поверено на главния учител Васил Стоянов Илков. През 1897 година учителския колектив след направено обсъждане приема училището да се именува ”Свети Климент Охридски, но името не е утвърдено. На 29юни 1901 година с водосвет е обявено първото му име – „Княз Борис Търновски”. От пролетта на 1911 година започва изграждане на втори етаж на сградата.
През учебната 1912/1913 година в същата сграда се открива Държавно девическо педагогическо училище, създадено съгласно Закона за образованието от 1909 година за подготовка на учителски кадри. През 1924 година Ловешкото мъжко реално училище се слива с Ловешкото смесено педагогическо училище. От 1927 до 1946 година училището носи името „Цар Борис ІІІ“, а от 1946 година до 1992 година „Христо Иванов Кърпачев”.
През 1993 г. мечтите на прадедите ни училището да се именува „Свети Климент Охридски“ стават реалност.
През дългогодишната си история училището е дало образование на хиляди ловчалии и жители на областта. Възпитаници на училището са видни учени в различни области на обществения живот, наука, култура, спорт. Днес училището разполага с модерна сграда, съвременно оборудвани кабинети по компютърно обучение с достъп до Интернет, физика, биология, спортна зала, зала за фитнес, кабинет по музика.
В утвърдените традиции на училището през последните години се вписват със своите изяви ученици в различни области – наука, култура, спорт.
Вече 118 години СОУ ”Свети Климент Охридски” – град Ловеч продължава и обогатява образователните традиции в нашия град като наследник на най-старото класно училище, поставило началото на модерно образование.