Уважаеми зрелостници,

От 01.03.2021 г. до 19.03.2021 г. включително може да подадете заявление за допускане до Държавни зрелостни изпити.

Заявленията се подават в канцеларията на училището всеки работен ден от 08:30 до 16:00 часа.

Като прикачен файл ще намерите бланка на заявлението за допускане до ДЗИ. 

След посочения срок, заявления не се приемат!

Заявление за допускане до ДЗИ

Заповед на Министъра на образованието и науката за определяне на График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2020/ 2021 година.