Олимпиади и състезания

УЧЕБНА 2021/2022 г.

Протоколи на явилите се ученици и техните резултати от Общински кръг на  олимпиада по История и цвилизации – 14.01.2022 г.

Протокол за резултатите от Общински кръг на олимпиада по Химия и опазване на околната среда 20.01.2022 г.

Протокол класирани за участие в областен кръг на олимпиада по Химия и опазване на околната среда 2021/2022 г.

Протокол явили се ученици и техните резултати_олимпиада по математика.

Протокол класирани за областен кръг ученици и техните резултати_олимпиада по математика.

Общинският кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 18.12.2021 г. от 9:00 ч.

Заповед № РД09-1883/02.09.2021 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2021/2022 година.

График за провеждане на общински кръг на олимпиади през учебната 2021/2022 година.

 

 

УЧЕБНА 2020/2021 г.

Резултати от олимпиада Знам и мога 4.клас

Резултати от общински кръг на олимпиада по математика 4. клас

Резултати от общински кръг на олимпиада по математика 5.-12. клас

Резултати от общински кръг олимпиада по астрономия 9. клас

Резултати от общински кръг на олимпиада по биология и здравно образование 5.-12. клас

Резултати от общински кръг на олимпиада по български език и литератрура 5.-12. клас 

Протокол за резултатите на учениците от Националната олимпиада по философия областен кръг, 2020/2021г.

Резултати от областен кръг на националната олимпиада по География и икономика

Резултати от областен кръг на националната олимпиада по История и цивилизации/ История и цивилизация

Протокол за резултатите на учениците предложени за допускане до национален кръг на олимпиада по гражданско образование за учебна 2020/2021 г.

 УЧЕБНА 2019/2020 г.

Протокол с резултатите от областния кръг на олимпиадата по философия

Протокол резултати областен кръг на олимпиада по география и икономика 20192020

Протокол резултата от олимпиада история и цивилизации областен кръг

Олимпиада гражданско образование областен кръг