Дистанционно обучение

Важно! Заповед за преустановяване на присъствените учебни занятия за периода 30.11 – 21.12. 2020 г.