Бюджет

2024 година

Касов отчет към 31.03.2024.pdf

Бюджет 2024.pdf

2023 година

Бюджет-2023.pdf

Касов-отчет-към-30.09.2023.pdf

Касов-отчет-към-31.12.2023.pdf

OТЧЕТ ЗА II ТРИМЕСЕЧИЕ 2023 г.

Касов отчет към 30.06.2023.pdf

OТЧЕТ ЗА I ТРИМЕСЕЧИЕ 2023 г.

Информация за изпълнение на делегиран бюджет-I-во тримесечие 2023.pdf

Касов отчет бюджет към 31032023-В3.pdf

Касов отчет ОУД 31032023-В3.pdf

Касов отчет Подкрепа за успех 31032023-В3.pdf

Касов отчет Равен достъп 31032023-В3.pdf

2017 година

Бюджет 2017

Отчет III тримесечие 2017

Отчет IV тримесечие 2017

Отчет I тримесечие 2017

Отчет II тримесечие 2017

2018 година

Бюджет 2018

Отчет I тримесечие 2018

Отчет III тримесечие 2018

Отчет 2018 проект Твоят час

Отчет II тримесечие 2018

Отчет IV тримесечие 2018

2019 година

Бюджет 2019

Отчет IV тримесечие 2019

Отчет 2019г. проект Подкрепа за успех

Отчет I тримесечие 2019

Отчет III тримесечие 2019

Утвърден-бюджет-и-отчет-за-изпълнението-му-шестмесечие

2020 година

Бюджет 2020г

OТЧЕТ ЗА I ТРИМЕСЕЧИЕ 2020 г.

Kасов отчет 03.2020

Kасов отчет KSF 03.2020

Информация за изпълнение на делегирания бюджет I тримесечие

OТЧЕТ ЗА II ТРИМЕСЕЧИЕ 2020 г.

Информация изпълнение на бюджета за 2 тримесечие 2020

Касов отчет към 30.06.2020

касов отчет проект ОУД 30.06.2020г.

касов отчет проект Подкрепа за успех 30.06.2020г.

OТЧЕТ ЗА III ТРИМЕСЕЧИЕ 2020 г.

Касов отчет към 30.09.2020

Информация за изпълнение делегиран бюджет трето тримесечие 2020

касов отчет проект ОУД 30.09.2020г

касов отчет проект Подкрепа за успех 30.06.2020г.

OТЧЕТ ЗА IV ТРИМЕСЕЧИЕ 2020 г.

Информация за делегиран бюджет четвърто тримесечие на 2020г.

Касов отчет бюджет 31.12.2020г.

Касов отчет Образование за утрешния ден 31.12.2020г.

Касов отчет Подкрепа за успех 31.12.2020г.

2021 година 

Бюджет 2021 г.

OТЧЕТ ЗА I ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет първо тримесечие 2021г.

Касов отчет бюджет първо тримесечие 2021г.

Касов отчет Образование за утрешния ден първо тримесечие на 2021г.

Касов отчет Подкрепа за успех първо тримесечие 2021г.

OТЧЕТ ЗА II ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет второ тримесечие 2021г.

Касов отчет бюджет второ тримесечие 2021г.

Касов отчет Образование за утрешния ден второ тримесечие 2021г.

Касов отчет Подкрепа зо успех второ тримесечие 2021г.

Касов отчет Равен достъп до училищно образование в условията на кризи второ тримечечие 2021г.

OТЧЕТ ЗА OТЧЕТ ЗА III ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г.

Kасов отчет бюджет трето тимесечие 2021 г. 

Касов отчет проект ОУД трето тримесечие 2021 г.

Касов отчет проект Подкрепа за успех трето тримесечие 2021 г.

Касов отчет проект Равен достъп до училищното образование трето тримесечие 2021 г.

OТЧЕТ ЗА IV ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет четвърто тримесечие на 2021г..pdf

Касов отчет бюджет.pdf

Касов отчет ОУД.pdf

Касов отчет В1 Равен достъп.pdf

Касов отчет В1 Подкрепа за успех.pdf

2022 година

OТЧЕТ ЗА IV ТРИМЕСЕЧИЕ 2022 г.

Отчет бюджет IV-то трим.2022.pdf

Касов отчет ОУД 122022.pdf

Касов отчет Подкрепа за успех 122022г.pdf

Касов отчет Равен достъп 122022г.pdf

OТЧЕТ ЗА III ТРИМЕСЕЧИЕ 2022 г.

Отчет III-то тримесечие 2022г.pdf

Касов отчет В3 Подкрепа за успех.pdf

Касов отчет В3 ОУД.pdf

Касов отчет В3 Бюджет.pdf

Касов В3 Равен достъп.pdf

OТЧЕТ ЗА II ТРИМЕСЕЧИЕ 2022 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет второ тримесечие 2022г.pdf

Касов отчет бюджет 30062022.pdf

Касов отчет проект ОУД.pdf

Касов отчет проект Подкрепа за успех.pdf

Касов отчет проект Равен достъп до училищно образование.pdf

OТЧЕТ ЗА I ТРИМЕСЕЧИЕ 2022 г.

Информация за изпълнение на делегиран бюджет първо тримесечие 2022г..pdf

Касов отчет бюджет 032022.pdf

Касов отчет Образование за утрешния ден 032022.pdf

Касов отчет Подкрепа за успех 032022.pdf

Касов отчет Равен достъп до училищно образование 032022.pdf

Бюджет с тримесечно разпределение 2022г..pdf