Подкрепа за успех

„В света на математиката“,  ръководител Росица Сейзинска

„Знам и мога“, ръководител Соня Костова

„Зная своя език“, ръководител Соня Денчева

„С математиката лесно и забавно“, ръководител Магдалена Пенева

„Литерайко А“, ръководител Ирена Петрова

„Литерайко Б“, ръководител Ирена Петрова

„Успех“, ръководител Марияна Цокова

„Аз знам повече“, ръководител Татяна Димитрова

„Обичам България“, ръководител Десислава Иванова

„Традиция“, ръководител Владимир Веселинов

„Здравей, Здраве“, ръководител Тамара Дамянова