Прием след VII клас  2022/2023 учебна година.

Свободни места след трето класиране в РУО Ловеч за учебната 2022-2023 година.pdf

Заповед комисия за подреждане на кандидатите за попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.pdf

Заповед училищна комисия по приема на документи и записване на учениците времето и мястото за изпълнение на задълженията ѝ.pdf

График на дейностите по прием на ученици в VIII клас.pdf

Заповед за утвърждаване на план прием за 2022 – 2023 година.pdf

Прием след VII клас – 2020/2021 учебна година.

Утвърден държавен план-прием в VIII клас през учебната 2021/2022 учебна година:
Профил „Хуманитарни науки“ с интензивно изучаване на Английски език и профилиращи предмети Български език и литература, История и цивилизации.

Форма на обучение : дневна., срок на обучение 5 г., бр. на паралелки – 1, бр. ученици – 26.
Балообразуване: удвоената оценка от теста по БЕЛ, удвоената оценка от теста по математика и балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование по БЕЛ, История и цивилизации.

Определяне на училищата, в които ще се приемат документи за участие първи и трети етап на класиране.

Заповед-РД-10-148-27.04.2021г.

График по приемането на ученици в 8 клас за учебната 2021/2022г.

Прием след VII клас – 2019/2020 учебна година.

Утвърден държавен план-прием в VIII клас през учебната 2019/2020 учебна година:
Профил „Хуманитарни науки“ с интензивно изучаване на Английски език и профилиращи предмети Български език и литература, История и цивилизации,Английски език и Информационни технологии, срок на обучение 5 г., бр. на паралелки – 1, бр. ученици – 26.
Балообразуване: удвоената оценка от теста по БЕЛ, удвоената оценка от теста по математика и балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование по БЕЛ, История и цивилизации.

График на дейностите по приемането на ученици за учебната-2019-2020 г.

Заповед – държавен план прием

Прием 8 клас 2019-2020 г.

Заповед за план-прием за учебната 2020/2021г.

Заповед и график прием ученици 8 клас

Заповед №561-30.07.2020г

Минимален бал след Трето класиране в профил „Хуманитарни науки“ за учебната 2020/2021 година – 63, 000.