Инициативи

Европейски ден в борба със затлъстяването

На 04.05.2022 г. в СУ „Св. Климент Охридски“ по инициатива на РЗИ се проведе скринингово изследване на ученици от прогимназиален и гимназиален етап, съвместно с ръководството и медицинския специалист в училището.  Инициативата е във връзка с Европейския ден с борба със затлъстяването и 31.05. – Световен ден против тютюнопушенето. Извършиха се скринингови изследвания: замерване на кръвна захар, тегло, БМИ, мускулна маса, степен на затлъстяване и ниво на насищане на кислород в кръвта при пушачи и непушачи.

На участниците се проведоха индивидуални консултации по темите, които бяха заложени съвместно с РЗИ.

На 14.04.2022 г. ученици от 3а, 6а, 9а и 11а клас взеха участие в инициативата за засаждане на дръвчета в парк „Стратеш“. 

„Баба Марта- време за традиции, надежда и споделеност“ 

Днес, на 01 март, в СУ „Свети Климент Охридски“ посрещнахме Баба Марта с много, много инициативи. Ученици, учители, родители, баби изработваха мартенички през месец февруари, за да можем днес да ги подарим от сърце, с пожелания всички малки и големи да са здрави, румени, засмени. Материали за мартеничките бяха подсигурени от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Посетихме Защитено жилище за възрастни хора, Защитено жилище за младежи с увреждания. Подарихме мартенички на Ветеринарен център „Доверие“. Организирахме си и базар, както всяка година „Мартеничка с кауза“. Ние от СУ „Свети Климент Охридски“ пожелаваме на всички много надежда, вяра, здраве и усмихнати дни!!!