Проект Успех

По проект УСПЕХ в училището има следните групи:

1. Пожарна безопасност и спасяване (Калчевски)
2. Слънчева палитра (Дучева)
3. Обединеното кралство и нашето съвремие (Стоянова)
4. Брас бенд (Рогашки)
5. Батон мажоретки (Рогашки)
6. Театрално студио (Бочева)
7. Здрави и отговорни (Костова)
8. Имало едно време (Пенева)
9. Любители на природата (Денчева)
10. Великобритания – история, митология, литература (Ряхова)
11. Екология и опазване на околната среда (Каменова)
12. История и обичаи на моето селище (Сейзинска)
13. Млад талант в театъра (Петрова)
14. Ценности и човеколюбие (Минова)
15. Православно християнче (Хумбаджиева)