Структура

Училищно ръководство:

Валери Валентинов Христов – директор на училището;
специалност: Българска филология, икономист и финансист, тел. 068/604 366, 087 719 3599

Миглена Тодорова Ганчева – заместник – директор  учебна дейност, учител по биология и здравно образование; специалност: Биология и химия,  gancheva_miglena@abv.bg

Райна Драгоманска – главен счетоводител, 068/604 365, reni1972@gmail.com

Начален етап:

Соня Петрова Костова – старши учител, начален етап; специалност: Начална училищна педагогика, flora_s68@abv.bg

Соня Иванова Денчева – старши учител, начален етап; специалност: Начална училищна педагогика; Начална училищна педагогика с английски език, sonya.dencheva@gmail.com

Росица Тодорова Сейзинска-Николова – старши учител,  начален етап; специалност: Начална училищна педагогика, sejzinska@abv.bg

Паулина Недялкова Петрова – старши учител в група за  целодневна организация на учебния ден в начален етап; специалност: Начална училищна педагогика и английски език, petrova.paulina@mail.bg

Бисерка Маринова Георгиева – старши учител в група за  целодневна организация на учебния ден в начален етап; специалност: Начална училищна педагогика

Прогимназиален и гимназиален етап
Ирена Михайлова Петрова – старши учител, български език и литература; специалност: Българска филология, ira46@abv.bg

Галя Лалева Лалева – старши учител, български език и литература; специалност Българска филология; журналистика, glaleva@abv.bg

Татяна Димитрова Стоянова – старши учител,  английски език; специалност: Български език и история; Английска филология, tanya.lv@mail.bg

Траянка Георгиева Трифонова – старши учител, немски език; специланост: Немска филология, tonytr@mail.bg

Пепа Петкова Лозанова – старши учител, математика; специалност Математика, pepalozanova@abv.bg

Биляна Миткова Преснакова – учител по математика

Ивелина Руменова Тонкова – учител в група за целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етап, учител по информационни технологии; специалност: Информационни технологии, Информатика, ivlovech@gmail.com 

Тамара Любомирова Дамянова – старши учител, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование; специалност: Биология и химия, tami_9791@abv.bg

Десислава Стефанова Иванова – старши учител, география и икономика, история и цивилизации; специалност: История и география, d.ivan0va@abv.bg

Иванка Георгиева Илиева – учител по физика и астрономия, ilievai@abv.bg

Габриела Петрова Петрова – учител по физическо възпитание и спорт; специалност: Физическо възпитание и спорт, треньор по хандбал, gabrielita_cska@abv.bg

Тихомир Петров Костов – старши учител,  физическо възпитание и спорт; специалност: Физическо възпитание , треньор по хандбал, goma@gmail.com

Калин Христов Кирилов – учител по музика; специалност: Педагогика на обучението по музика,  kompi@abv.bg

Даниела Велиславова Панайотова – учител по история и цивилизации; специалност: История,  daniela_v_panayotova@abv.bg

Албена Романова – ресурсен учител

Ралица Маринова – училищен психолог, ralica_p_marinova@abv.bg

Непедагогически персонал:
Таня Иванова Мараченска – икономист-финансист; завеждащ административна служба, 068/604 365

Георги Цанов Георгиев – майстор поддръжка
Ружан Димов Вълев – шофьор училищен автобус
Нина Радославова Дончева – чистач/хигиенист
Велислава Съботинова Тодорова – чистач/хигиенист