Структура

Училищно ръководство:

Валери Валентинов Христов – директор на училището,
специалност: Българска филология, икономист и финансист, тел. 068/604 366, 0879 / 125 825

Миглена Тодорова Ганчева – заместник – директор по учебната дейност, специалност: Биология и химия, учител по биология, gancheva_miglena@abv.bg

Райна Драгоманска– главен счетоводител, 068/604 365, reni1972@gmail.com

Подготвителна група и Начален етап:

Соня Петрова Костова – старши учител в начален етап,специалност: Начална училищна педагогика, flora_s68@abv.bg

Соня Иванова Денчева – старши учител в начален етап, специалност: Начална училищна педагогика; Начална училищна педагогика с английски език, sonya.dencheva@gmail.com

Росица Тодорова Сейзинска – старши учител в начален етап, специалност: Начална училищна педагогика, изобразително изкуство,  sejzinska@abv.bg

Петя Иванова Иванова – учител в начален етап, специалност:  История и география; Начална училищна педагогика, petqivanova_lovech@abv.bg

Паулина Недялкова Петрова – старши учител начален етап, учител ЦОУД начален етап, специалност: Начална училищна педагогика и английски език, petrova.paulina@mail.bg

Дафинка Василева Дикова – старши учител начален етап в ЦОУД, специалност: Начална училищна педагогика, dafidikova@abv.bg

Бисерка Маринова Георгиева (Славчева) – учител начален етап в ЦОУД, специалност: Начална училищна педагогика

Прогимназиален и гимназиален етап
Ирена Михайлова Петрова – старши учител по български език и литература, специалност: Българска филология, ira46@abv.bg

Галя Лалева Лалева, ст. учител по български език и литература, специалност Българска филология; Журналистика, glaleva@abv.bg

Татяна Димитрова Стоянова – старши учител по български език и литература и английски език, специалност: Български език и история, Английска филология, tanya.lv@mail.bg

Пепа Петкова Лозанова – старши учител по математика, специалност Математика, pepalozanova@abv.bg

Тамара Любомирова Дамянова – старши учител по химия и биология, специалност: Химия и биология, tami_9791@abv.bg

Десислава Стефанова Иванова – учител по география, специалност/ История и география, d.ivan0va@abv.bg

Владимир Петров Веселинов -учител по история и цивилизации, философия, специалност: История, vladobrqzov@gmail.com

Габриела Петрова Петрова – учител по физическо възпитание и спорт, специалност: Физическо възпитание и спорт, треньор по хандбал, gabrielita_cska@abv.bg

Тихомир Петров Костов – старши учител по физическо възпитание и спорт,специалност: Физическо възпитание и спорт, lovechgoma@gmail.com

Илина Тоткова Рогашка– учител по музика, специалност: Музикална педагогика, rogband@abv.bg

Даниела Велиславова Панайотова – учител по история, daniela_v_panayotova@abv.bg

Албена Романова – ресурсен учител

Ралица Маринова – училищен психолог, ralica_p_marinova@abv.bg

Непедагогически персонал:
Таня Иванова Мараченска – икономист-финансист; завеждащ административна служба, 068/604 365

Георги Цанов Георгиев – майстор поддръжка
Васил Михайлов Моновски – шофьор училищен автобус
Нина Радославова Дончева – чистач
Велислава Съботинова Тодорова – чистач