Обществен съвет

На 28 ноември 2019 г. в СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе заседание за избор на обществен съвет. На заседанието присъстваха Директора на училището и 14 родители на ученици, предложени от класните ръководители. Беше избран следния състав на съвета:

Председател: Теменужка Петрова Брязова
Членове: Стела Атанасова Петкова

Дарина Ненчева Топалова -представител на община Ловеч