Ученически съвет

Ученически съвет при СУ „Свети Климент Охридски“ 2018/2019 учебна година

 

 

Ученическият съвет на СОУ „Св. Климент Охридски“ е сформиран на 4.12.2013 г. от 25 ученика от 5 до 12 клас. Ученическия съвет се състои от председател, зам. председател и секретар. Председателя на ученическия съвет, Владимир Петров Веселинов, и зам. председателя Мирослава Атанасова Ханева са представители на училището в Общински ученически съвет.

План за дейност на ученически съвет за учебна 2013 / 2014 г.
Устав на ученическия съвет